Tuyển dụng

Phụ kho kiêm bảo vệ

Số lượng: 01

Giới tính: Nam

Nơi làm việc: TP.Biên Hòa – Đồng Nai.

Nhân viên tư vấn

Số lượng: 02
Giới tính: Nữ
Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Số lượng: 02

Giới tính: Nam/Nữ.

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Nhân viên cung ứng

Số lượng: 01
Giới tính: Nam/Nữ.
Nơi làm việc: Tp. HCM

Quản lý kinh doanh khu vực miền Đông

Số lượng: 01

Giới tính: Nam

Xây dựng, quản lý mạng lưới phân phối và quản lý nhân viên bán hàng ở khu vực đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về doanh số, độ phủ, mặt hàng... trong địa bàn được giao. Kiểm tra, giám sát, đảm bảo nhân viên bán hàng (TDV), tuân thủ chính sách, quy trình, quy chế của công ty