Tuyển dụng

Giám sát nội bộ (Hạn HS: 14/05/2015)

Vị trí tuyển dụng:   GIÁM SÁT NỘI BỘ

Số lượng: 03

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên truyền thông nội bộ (Hạn HS: 14/05/2015)

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG NỘI BỘ

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Social Marketing (Hạn HS: 14/05/2015)

Vị trí tuyển dụng: SOCIAL MARKETTING

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Quản lý nhãn hàng (Hạn HS: 14/05/4015)

Vị trí tuyển dụng: QUẢN LÝ NHÃN HÀNG

Số lượng: 01

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Chuyên viên truyền thông (Hạn HS: 14/05/2015)

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Số lượng: 01

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Giám sát kinh doanh miền Tây, miền Trung, miền Đông (Hạn HS: 14/05/2015)

Vị trí tuyển dụng: GIÁM SÁT KINH DOANH MIỀN TÂY, MIỀN ĐÔNG, MIỀN TRUNG

Số lượng: 04

Chuyên viên tuyển dụng (Hạn HS: 14/05/2015)

 

Vị trí tuyển dụng: CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG.

Địa điểm: Hồ Chí Minh

Phó phòng nhân sự (Hạn HS: 14/05/2015)

Vị trí tuyển dụng: PHÓ PHÒNG NHÂN SỰ

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

10 TDV miền Bắc (Hạn HS: 30/04/2015)

Vị trí tuyển dụng:   TDV MIỀN BẮC

Số lượng: 10

Địa điểm làm việc: Hòa Bình, Lạng Sơn, Phú Thọ, Sơn La, Tuyên Quang, Yên Bái,  Phú Thọ, Hưng Yên, Quảng Ninh ( Cẩm Phả, Móng Cái)  

TRƯỞNG BỘ PHẬN TƯ VẤN (Hạn nộp HS: 15/05/2015)

Vị trí tuyển dụng: TRƯỞNG BỘ PHẬN TƯ VẤN.

Số lượng: 02

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh