Tuyển dụng

Lập trình viên PHP (Hạn: 30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh.

Chuyên viên SEO (Hạn: 30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Trợ lý Giám đốc kinh doanh (Hạn: 30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Trợ lý Tổng Giám Đốc (Hạn:30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

Kế toán công nợ phải trả (Hạn: 30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

Trưởng phòng Chăm sóc Khách hàng (Hạn:30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm  làm việc: Hồ Chí Minh

Chuyên viên R&D (Hạn: 30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

Nhân viên thu mua dược liệu (Hạn: 30/07/2015)

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh