Tuyển dụng

TRƯỞNG BỘ PHẬN TƯ VẤN (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Vị trí tuyển dụng: TRƯỞNG BỘ PHẬN TƯ VẤN.

Số lượng: 02

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh       

TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Vị trí tuyển dụng:   TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

LẬP TRÌNH VIÊN (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Vị trí tuyển dụng: LẬP TRÌNH VIÊN

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

NHÂN VIÊN PR (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Vị trí tuyển dụng:     NHÂN VIÊN PR

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Tp. Hồ Chí Minh 

TRỢ LÝ MARKETING (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Vị trí tuyển dụng: TRỢ LÝ MARKETING

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: TP. Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH KÊNH HIỆN ĐẠI (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Số lượng: 02

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh.

TRÌNH DƯỢC VIÊN (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Số lượng: 14

Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Bến tre, Vĩnh Long , Khánh Hòa, Hậu giang, Phú Quốc, Bình Thuận, Bình Phước, Đăk Lăk, Gia Lai, Vũng Tàu, Kiên Giang.

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG – MIỀN TRUNG (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Số lượng: 08

Địa điểm làm việc: Bình Định, Quảng Bình, Khánh Hòa, Bình Phước, Lâm Đồng, Gia Lai, Vũng Tàu.

NHÂN VIÊN KINH DOANH CÁC TỈNH MIỀN TÂY (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Số lượng: 07

Địa điểm làm việc: Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, Bến tre, Hậu Giang, Phú Quốc, Kiên Giang.

NHÂN VIÊN BÁN HÀNG SIÊU THỊ (Hạn nộp HS: 31/03/2015)

Số lượng: 10

Địa điểm làm việc: Các siêu thị tại Tp. Hồ Chí Minh

Thời gian làm việc: từ 15h - 21h