Cơ hội nghề nghiệp

Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, HTP liên tục tuyển dụng những ứng viên có đủ năng lực và đạo đức để cùng chung tay góp sức vì sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho người Việt

các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
NHÂN VIÊN GIAO HÀNG 31/12/2018
QUẢN LÝ NHÃN HÀNG 31/12/2018
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ - DESIGNER 30/11/2018
TRƯỞNG PHÒNG QA – NHÀ MÁY BÌNH DƯƠNG 30/11/2018
TRỢ LÝ KINH DOANH 30/11/2018
QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ (P. KINH DOANH) 31/11/2018
THỰC TẬP SINH & CỘNG TÁC VIÊN CONTENT & DIGITAL MARKETING – ECOMMERCE 30/11/2018