Cơ hội nghề nghiệp

img05

Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, HTP liên tục tuyển dụng những ứng viên có đủ năng lực và đạo đức để cùng chung tay góp sức vì sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho người Việt

các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
TRỢ LÝ KINH DOANH (SALES ADMIN) 31/03/2018
TRÌNH DƯỢC VIÊN - OTC 15/03/2018