Cơ hội nghề nghiệp

img05

Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, HTP liên tục tuyển dụng những ứng viên có đủ năng lực và đạo đức để cùng chung tay góp sức vì sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho người Việt

các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Nhân viên Cung ứng vật tư 15/07/2016
Trưởng Bộ Phận Sản Xuất 31/06/2016
Brand Manager 31/06/2016
Nhân viên nghiên cứu thị trường dược liệu 31/06/2016
Giao hàng Kho Tỉnh 31/06/2016
Nhân viên Kinh Doanh 31/06/2016
Lập trình viên ngôn ngữ PHP 31/06/2016
Chuyên viên kinh doanh kênh hiện đại 31/06/2016