Cơ hội nghề nghiệp

img05

Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, HTP liên tục tuyển dụng những ứng viên có đủ năng lực và đạo đức để cùng chung tay góp sức vì sứ mệnh mang đến nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho người Việt

các vị trí đang tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng Ngày hết hạn
Giám đốc Tài chính 29/04/2017
Trợ lý TGĐ 29/04/2017
Trưởng bộ phận Tuyển dụng & Đào tạo (ưu tiên nam) 29/04/2017
Trưởng phòng Kinh doanh 29/04/2017
Trưởng BP Digital 29/04/2017
Chuyên Viên PR 29/04/2017
Nhân viên Pha chế 29/04/2017
Nhân viên PG 29/04/2017