Tuyển dụng

QUẢN LÝ KHU VỰC

Số lượng: 01

Nam, từ 25-33 tuổi

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH

Số lượng: 01

Nam/nữ tuổi từ 28-32.

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

Số lượng: 01

Nam/nữ tuổi từ 28-32. Kinh nghiệm từ 03 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

TRỢ LÝ MARKETING

Số lượng: 01

Nam/nữ, Tuổi từ 25 đến 28

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

Trợ lý Tổng Giám Đốc

Số lượng: 02

Giới tính: Nam/Nữ.                                                                                            

Nơi làm việc: Hồ Chí Minh