Lịch sử hình thành

Phát triển

7 năm phát triển mạnh mẽ

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Hoa Thiên Phú đã đặt ra những mục tiêu rõ ràng, quyết tâm cao độ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn thử thách và phát triển với tốc độ nhanh chóng. Đến nay, hệ thống Hoa Thiên Phú gồm 01 công ty mẹ và 06 công ty thành viên, chi nhánh:

 

Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Nam được thành lập

Ngày 12/02/2009 Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Nam được thành lập.

 

Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú

Ngày 04/05/2010, chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoa Thiên Phú.

 

Thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Thiên Phú Hà Nội

2011, thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Hoa Thiên Phú Hà Nội

 

Thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Hải

2012, thành lập Công ty TNHH Dược phẩm Thiên Hải.

 

Thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Nguyên

2013, thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Bảo Nguyên.

 

Xây dựng nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương

2013, động thổ xây dựng nhà máy Hoa Thiên Phú Bình Dương.

 

Xây dựng Nhà máy Hoa Thiên Phú Hà Nam

2014, động thổ xây dựng Nhà máy Hoa Thiên Phú Hà Nam.

 

Công ty Cổ phần Truyền thông Fari

2015, Công ty Cổ phần Truyền thông Fari chính thức đi vào hoạt động.

Các tin khác